DSC04783.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC03874.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC04470.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC03317.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC03167.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

S__34398237.jpg
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC02709.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC02108.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01524.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC01882.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC01457.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_0862.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

LRG_DSC06889.jpeg
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC06942.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

S__69599235.jpg
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

LRG_DSC06900.jpeg


文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG0682.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC06267.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC05424.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC06115.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC05554.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG3063.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG0759.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00808.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00619.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00141.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG2569.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG2731.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG3826.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

CIMG0169.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_6378.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_6608.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4899.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

CIMG0275.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG1091.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG1143.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
CIMG0133.JPG
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG5008.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG3994.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_7933.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

這次的沖繩旅行,剛好從搜尋到Live Max Amsterdam Canna Resort Villas在促銷。
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG1095.JPG
 
文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG3398.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG1637.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

當天在北海道大學欣賞完美麗的銀杏,再搭乘特急列車離開札幌。

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

北海道新幹線2016年3月通車,初次搭乘從青森往函館的新幹線。

期待已久的函館山夜景,出發前隨時都在關心氣象。

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

IMG_7087.JPG

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG2873.JPG

 

文章標籤

史搭啾 Star Chu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

«12 3